Schleifjorden

Schleifjorden är ett äkta paradis för vattensport. Som Tysklands största inlandsfjord är Schleifjorden nästan 40 kilometer lång, med en utprickad farled som genomgående hålls på ett djup av minst fyra meter. Det går även med fördel att segla med djupgående båtar utanför den markerade farleden i Schleifjorden. Det går att ankra överallt i Schleifjorden utom i farleden och ett fåtal andra klart och tydligt markerade platser. WSG-hamnen är alltså en utmärkt startpunkt för en utflykt till Danmarks sydligaste vatten såväl som för detta unika område i sig själv.