Schleifjorden

Slien er et ægte paradis for udøvere af vandsport. Den er Tysklands største indre fjord og måler knapt 40 km med en markeret sejlrende, hvor der holdes en vanddybde på over 4 m. Også udenfor sejlrenden er det muligt at sejle på Slien med både, der ligger tilsvarende dybt i vandet.  Bortset fra i sejlrenden og på nogle få andre markerede steder er det muligt at ligge for anker overalt. WSG’s havn er derfor et perfekt startsted, ikke kun til den sydlige danske del af Østersøen, men også til dette enestående revir.