Yacht liften

WSG Arnis nya kran är en yacht-lift. Här kan ni se bilder på våra kranarbetare i färd med att använda yacht-liften. Vår kran är en så kallad Constacker som används i hamnen i Hamburg för att stapla containrar.

Kranen kan lyfta och flytta upp till 20 ton. Kranens modifierade krok kan delvis flyttas under färd och med den inbyggda kameran är sikten framåt mycket god, även när kranen är lastad.

Vi ser till så att våra 260 skepp får tillgången till kranen när helst de önskar så, för att på så vis också kunna erbjuda våra gäster möjligheten att utnyttja vår kran. Mer information kan fås från vår hamnkapten eller föreningens ordförande.